הוסף כותרת (6).png
  • LinkedIn
  • Facebook
  • המלצות לאתר (13)
עיצובים לאתר - עיצוב פוסטים.png
עיצובים לאתר - עיצוב פוסטים.png
עיצובים לאתר - עיצוב פוסטים.png
עיצובים לאתר - עיצוב פוסטים.png
עיצובים לאתר - עיצוב פוסטים.png
עיצובים לאתר - עיצוב פוסטים.png
כרטיס ביקור לעצמי (17).png
3.png
Sales videos for campaigns and landing page
Video editing for landing page
Natalie Milo promote her services via Instagram, she is using this video as sales promotion in her landing page
* The work included editing.
Sale video for Azur plant nursery
Presenting variety of plants in the plant nursery and post them on social media
* The work included creative, photography and editing.
Plant nursery general Video - Buy me card
Collaboration with BuyMe (product sales website) in order to increase sales and advertise them on social media.
* The work included creative, photography and editing.
Plant nursery - atmosphere video
General purpose video to promote plant nursery in social networks.
* The work included creative, photography and editing.
Sales video for Natalie Milo
Promotional video for verity of media
* The work included editing.
Social proof video for Natalie Milo
Promotional video for verity of media.
* The work included editing.
Sales video for the association " Out for Change"
The purpose of the video is to get people to sign up for the new route that the association opened.
* The work included editing.
Video editing for landing page
Editing a video for an empowerment program for girls, the purpose of the video is to explain and sell the program.
* The work included editing.
Product video for the company "Goodlife"
The purpose of the video is to advertise a new product of the company.
* The work included editing.
עיצובים לאתר - עיצוב פוסטים.png
עיצובים לאתר - עיצוב פוסטים.png
עיצובים לאתר - עיצוב פוסטים.png